Interaktivno objašnjenje valova


#1

Preporučam da pogledate ovu super stranicu koja na vrlo interaktivan, multimedijski način objašnjava fiziku valova.

http://waveforms.surge.sh/waveforms-intro

Učenje je toliko zabavnije za današnje generacije :slight_smile: