Post-kvantna kriptografija


#1

Novi članak govori o tome kako su se kvantna računala još više približila probijanju RSA algoritma, što me podsjetilo na zanimljivo predavanje na tu temu s CCC-a. Daniel J. Bernstein (djb) i Tanja Lange su u predavanju pričali o tzv. post-kvantnoj kriptografiji. Osnovne premise post-kvantne kriptografije su:

  1. Kvantno računalo koje može probiti RSA algoritam će vrlo vjerojatno biti napravljeno u idućih 10 godina.
  2. Trenutno razni programi globalnog internetskog nadzora mogu skladištiti enkriptirani promet, čak i ako ga ne mogu pročitati.
  3. Ako se pronađe način za probijanje RSA algoritma u budućnosti, tada bi današnji internetski promet spremljen kroz takve programe nadzora isto mogao biti čitljiv.
  4. Da bi se zaštitili od napada kvantnim računalom u budućnosti, potrebno je već danas početi koristiti kriptografske algoritme otporne na takve napade.

Evo snimke predavanja – preporučam svima koje zanima kriptografija da ju pogledaju. Da se pratiti i ako nemate previše predznanja (kao što ja nisam imao). Zanimljivo je da se algoritmi koji su “post-kvantno sigurni” uglavnom baziraju na kodovima za ispravljanje grešaka iz teorije informacije kao npr. Hammingov kod.